Hz Havva’dan Günümüze Kadın 1.cilt (Digital)

 30,00

452 SAYFA, KARTON KAPAK, 1.CİLT

“İslam, cinsiyetler arasında çatışmayı değil; adalet, merhamet, sevgi, uyum ve tamamlayıcılığı esas almıştır. Buna göre kadın ve erkek arasında mutlak üstünlük iddiası her iki tarafın yaratılış özellikleri ile bağdaşmamaktadır. Üstünlük cinsiyette değil, sahip olunan değerlerde aranmalıdır. İslam, bu konudaki adaletsizliği ortadan kaldırmak için gerekli düzenlemeleri yapmış, kadına hak ettiği konumu ve saygınlığı kazandırmıştır. Tarihi süreçte kadın aleyhine oluşan birtakım olumsuzluklar dinin maksat ve hedefleri dikkate alınarak yeniden değerlendirilmeli, İlahiyat ve İslami İlimler fakültelerinde bu konudaki çalışmalara ağırlık verilmelidir.”

Bu çalışmanın hedefi, toplumun anası olan Kadın’ın Allah’ın kelamı ışığında toplumda hakettiği yere gelmesini sağlamak; Kur’an’ın evlilikle ilgili hükümleri ışığında, bilhassa evlilik hukukunda kadının statüsünü ortaya çıkarıp, bu hükümlerin günümüzde de uygulanabilirliğini ve bağlayıcılığını tespit ettikten sonra, gerçekten İslam’ın kadın konusunda koyduğu eşsiz adil normları farklı bir açıdan incelemek ve bu normların en modern hukuk sisteminden bile daha ideal olduğunu ortaya çıkarıp, günümüz müslüman toplumlarındaki sorunların İslam ve Kur’an’dan değil, tam tersi, bunlardan uzaklaşılıp anlaşılmamasından kaynaklandığını ortaya çıkarmaktır.

Adet
Karşılaştır

Açıklama

HZ. HAVVA’DAN GÜNÜMÜZE KADIN 1.CİLT

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

 

6.BASKI ÖNSÖZÜ

 

GİRİŞ

 

YARATILIŞ

 

·         İnsan Kimdir ?

 

·         İnsanın Fesat  ve Fesareti

 

·         Ademoğlu’nun İlk Yaratılışı

 

·         Yaratılış

 

·         Yasak Meyve

 

ü  1.Cennet

 

ü  Adem’in Cenneti

 

ü  2.Şecer

 

ü  Mal

 

ü  Vesvese

 

ü  Sev’ete

 

ü  3.Çirkinlikler

 

ü  4.Cennet yaprakları

 

ü  5.Zevk

 

ü  6.Beda

 

ü  7.İhbıtu

 

ü  Biribirinize Düşman Olarak

 

ü  8.Libas

 

ü  İnzal

 

ü  Huld

 

·         Adem kıssası

 

ü  Birinci Sahne

 

ü  İkinci Sahne

 

·         Adem Formuna Geçirilmiş İnsan’ın Nefs Yönünün Yaratılışı

 

ü  Negatif Potansiyeller

 

ü  Pozitif Potansiyeller

 

·         İnsan Kavramının Kuran’a göre Tarifi ve Tanımlaması

 

·         İnsanın Biyolojik Yaratılışı

 

ü  1.Faz=Su

 

ü  2.Faz=Çamur

 

ü  3.Faz=Toprak

 

ü  4.Faz=Beşer

 

·         Habil ve Kabil

 

·         Eşitliğin Taktiri

 

TARİHTE KADIN

 

·         Tarih Boyunca Kadın

 

ü  Urukagina Metinleri

 

ü  Firavun Hutşepsut

 

ü  Murasaki Shikibu

 

ü  Theodora

 

ü  Hürrem Sultan

 

ü  Bingenli Hildegard

 

ü  Christine de Pizan

 

ü  1.Elizabeth

 

ü  Olympe de Gouges

 

ü  Mary Wollstonecraft

 

ü  Milicent Fawcett

 

ü  Alexandra Kollontai

 

ü  Margaret Senger

 

TARİHTE KADININ SERÜVENİ

 

KURAN-I KERİM VE KADIN

 

ü  Allah Bizimle Konuşuyor

 

ü  İlham Ederek

 

ü  Perde Gerisinden

 

ü  Elçi Seçerek

 

ü  Kur’an-ı Kerim’in Din Algısı

 

ü  Kuran-ı Kerim Kadınlara Ne Getirdi

 

ü  Kaburga Kemiğinden Yaratılma Yok

 

ü  Çok Eşlilik Kaldırıldı

 

ü  Diğer Kadın Reformları

 

ü  Cariyelik Kalktı

 

ü  Mut’a Nikahı Kalktı

 

ü  Evin ‘REİS’i’ Erkek mi?

 

ü  Kadınları Dövme Yoktur

 

ü  Kadınlarla İlgili Konularda Kuran’la Saptırılan Konular

 

ü  Kadınlarla İlgili Uydurmalar

 

ü  Koca İzin Vermezse Kadın Cennete Gidemez mi?

 

ü  Yaşlı Kocalardan Kurtulmak

 

ü  Kadınlar Koyun Mudur?

 

ü  Kadınlar Erkeklerle Konuşurken Ağzına Taş Almalı Mı?

 

ü  Kadın İmamda olur Müezzinde Olur Devlet Başkanı da Olur

 

ü  Cinselliği Sağlama Almak İçin Uydurulanlar

 

ü  KUR’AN-ı Kerime Göre HZ. Meryem ve Meryem Suresinden Alınacak Mesajlar

 

ü  Meryem Sözcüğünün Anlamı

 

ü  Ailesi

 

ü  HZ. Meryem’in Cinsiyeti

 

ü  HZ.Meryem’e Ruhun Üflenmesi

 

ü  HZ. Meryem’in HZ. İsa’yı Doğurması

 

ü  HZ.Meryem’e Gönderilen Ruh

 

ü  Temessül

 

ü  Nebi Hanımları’nın Şahsına Günümüz Kadınlarına Uyarılar

 

AİLE

 

ü  Aile(Vahdet’in  Çekirdeği)

 

ü  Kadın ile Erkeğin En Değerlisi

 

ü  Allah Katında Sorumlularda Eşit

 

ü  Kadının Çalışması

 

ü  Kadın-Erkek Çalışıp İş Üretin

 

ü  Barışa Yönelik Güzel İşler Yapın

 

ü  Sünnete Göre Çalışması

 

ü  İyiliği Emreder Kötülüğü Men Eder

 

ü  Peygamber Hanımlarına Özel Yasa

 

ü  Ailede Görev  ve Yönetim

 

ü  Kadınla Erkeğin Birbirinden Üstünlükleri

 

ü  Ailede Yönetim Şura İledir

 

KADIN VE EVLİLİK

 

ü  Evlilik Kurumu ve Hedefi

 

ü  Evlenme Engelleri

 

ü  Devamlı- Mutlak Engeller

 

ü  Yakın Hısımlığı

 

ü  Geçici Engeller

 

ü  Evlilik Engeli

 

ü  İnanç Kısıtlaması

 

ü  Ahlak Engeli

 

ü  Boşanma Engeli

 

ü  Dört Kadınla Evli Olmak

 

ü  Yaş Engelli

 

ü  Hamilelik

 

ü  Evlilik Akdi Öncesi

 

ü  Nişanlanma

 

ü  Evlenme Ehliyeti

 

ü  Yaş

 

ü  Akıl Hastalığı

 

ü  Evlilik Akdi

 

ü  Kur’an’a Göre Evlilik Akdinin Şartları

 

ü  Şekil Şartlari

 

ü  İcap Ve Kabul Şartı

 

ü  Evliliğin İlanı

 

ü  Şahit Şartı

 

ü  Mehir

 

ü  Yasal Otoritenin Onayı

 

ü  Evlilik  Akdinde Tarafların İradesi

 

ü  Evlilik  Akdinde Taraf Olarak Kadın

 

ü  Geleneksel İslam Hukukunda Kadın ve Evlilik

 

ü  İslam Hukuku

 

ü  Geleneksel İslam Hukukunda Kadının Hak ve Ehliyeti

 

ü  Yaş

 

ü  Akıl Hastalığı / Cünun

 

ü  Sefahet

 

ü  Kölelik

 

ü  Ehliyetini Kısıtlayan Bir Neden Olarak Cinsiyet

 

ü  Hukuki Temsil, Velayet ve Vesayet

 

ü  Velayet

 

ü  Vesayet

 

ü  Geleneksel İslam Hukukunda Kadının Evliliği

 

ü  Evlilik Türleri

 

ü  Farz Olan Evlilik

 

ü  Haram Olan Evlilik

 

ü  Mekruh Olan Evlilik   

 

ü  Evlilik  Şartları

 

ü  İcap ve Kabul

 

ü  Evlilik Akdinin Tarafları

 

ü  Evliliğin Geçerlilik  Şartları

 

ü  Evliliğin Bağlayıcı Şartları

 

ü  Sakat Evlilik Çeşitleri

 

ü  Evlenilmesi  Haram Olan Kadınlar ve Haram Evlilikler

 

ü  Evlenilmesi  Ebediyen Haram Olan Kadınlar

 

ü  Evlenilmesi  Ebediyen Haram  Olmayan Kadınlar

 

ü  Evlilikte Ehliyet

 

ü  Evlilikte Velayet

 

YUNAN VE ROMA HUKUKUNDA KADIN VE EVLİLİK

 

ü  Eski Yunan Hukukunda Kadının Hak ve Fiil Ehliyeti

 

ü  Yunan Hukukunda Kadın Kadın ve Evlilik

 

ü  Roma Hukukunda Kadın ve Evlilik

 

ü  Roma Devleti  ve Hukuku

 

ü  Roma Hukukuna Göre Kadının Hak ve Fiil Ehliyeti

 

ü  Roma Hukukunda Kadın ve Evliliği

 

Kaynakça

 

 

ÖNSÖZ

Son yıllarda, değişen ve küçülen dünyada, bir taraftan  İslam’ın yaygınlaşması, diğer taraftan toplumlara İslamofobinin empoze edilmesi, farklı ideoloji ve menfaatlere sahip grupların İslam’ı temsili hedef edinmesi ve akademik düzeyde yapılan İslam araştırmaları neticesinde Müslüman toplumların normları, bütün dünyanın ilgi odağı haline gelmiştir. Şüphesiz ki, bu normlar arasında en tartışma yaratanlar, müslüman kadının toplumdaki yerine dair olanlardır.

Her ne kadar müslüman yazar ve araştırmacılar bunu farklı bir şekilde sunmaya çalışsa da, günümüzün İslam dünyasında kadının hak ve sorumlulukları meselesi ciddi bir problem teşkil etmektedir.

Objektif bir gözle baktığımızda, Kur’an’da hakları açık ayetlerle güvenceye alınmış kadın, toplumda ciddi sorunlar yaşamakta ve haklarının çoğu yok sayılmaktadır. Bir tarafta modern hayatın yükü altında ezilen, aile hayatının getireceği sorumluluklardan kaçtığı için fıtrattan uzaklaşan kadınlar, diğer tarafta hayatları sömürülmüş, inandığı değerler uğruna susturulmuş ve biyolojik fonksiyonların ötesinde toplumda herhangi bir fonksiyon bahşedilmeyen varlıklar haline getirilmiştir.

Bunun nedenini sorguladığımızda da, bu sorunların çoğunun toplum ve aile kaynaklı olduğunu görüyoruz. Toplumun çekirdeği mahiyetinde olan aile, içinde barındırdığı tüm değerleri yeni nesle aktardığı gibi, taşıdığı sorunları ve yanlışları da aynı şekilde aksettirmektedir. Toplumda ciddi erozyonlara sebep olabilen bu sorun ve yanlışların çoğunun, maalesef din kökenli olduğu da varsayılmaktadır. Toplumu ayakta tutan en büyük  manevi  değerlerin  kaynağı  olan  din,  inanan  ferdin  zihninde    uyandırdığı bağlayıcılık ve teslimiyet nedeniyle, aynı zamanda dünyanın en bağlayıcı hukuk sisteminin temelini de oluşturmaktadır. Bu nedenle de dinin gereği olarak  lanse edilen ve tüm insanlığı kapsadığı iddia edilen bir hukuk sisteminin gerçekten en mükemmel hukuk sistemi olması lazımdır.

 Hukuk alanının en önemli konusunu teşkil eden aile hukuku, Müslüman toplumlarda, dini anlamda mezheplerin görüşleri doğrultusunda teşekkül etmiştir.

 Bu çalışmada İnsanın ve kadının yaratılışından başlayarak Kur’an ayetleri ışığında  kadının hukuki  durumu, evlilik hükümleri ve kadının evlilikte taraf olarak hak ve sorumlulukları günümüzde din diye lanse edilen değerler irdelenerek  ele alınmıştır.

 Kur’an’da yer alan evlilik ve kadınla ilgili hükümler, modern hukuk normlarından bile daha ideal bir sistem inşa etmektedir. Kadın, bilinenin tersine, özgür irade sahibidir, evlilikte taraftır ve hem şahsi, hem mali hakları da çok önemli kurallarla tamamen güvence altına alınmıştır.

 Geleneksel İslam Hukuku’nda kadın ve evlilik konusu başlı başına bir araştırma ve inceleme konusudur.  Günümüzde geçerliliğini hâlen koruyan İslam mezheplerinin görüşleri doğrultusunda, evlilik hukuku, kadının hukukî durumu  ve bu durumun evlilik hukukundaki yansımalarını bu çalışmada ayrıca Kur’an ayetleri ışığında inceleme fırsatımız olacaktır.

Zira geleneksel İslam Hukuku’nun görüşleri çalışmanın ilerleyen bölümlerinden de görüleceği üzere , Kur’an ayetlerinden ve Allah Resulü’nün uygulamasınden epey farklılık arzetmesi günümüzde hem kadının cinsel bir obje olarak görülmesine sebep teşkil etmekte, hem kadını ataerkil bir toplum yapısının altında adeta doğurduğu erkeğin kölesi kılmakta hem de bu yönüyle İslam düşmanlarına adeta çanak tutmaktadır.

Kur’an tabiri ile din-ül qayyüme (hayat dini ) olarak lanse edilen İslam’a yaftalanan bazı uygulamaların kaynağının, Kur’an ve Sünnet olmayıp, mezhepler doktrinine nüfuz eden yabancı hukuk ve kültürler olduğunu hep birlikte müşahade edeceğimiz bu çalışmada  Özellikle çocukların evlendirilmesi, veli ve yetkileri, kadının evlilik akdindeki iradesi(zliği), gibi çok tartışmalı konuların, Kur’an’daki açık hükümlere rağmen, mezheplerce farklı yorumlanması, Kur’an’a aykırı bir hukuk sisteminin teşekkülünü mümkün kıldığını irdeleyeceğiz.

İslam coğrafyasında geçerliliğini hâlen koruyan bu sistem, her ne kadar çağdaş İslam hukukçularının görüşleriyle onarılmaya çalışıldıysa da, aslında İslam’ın hedeflediği mükemmel birey ve mükemmel toplum öğretisinin önünde önemli bir engel teşkil etmektedir.

İlerleyen bölümlerde fıkıh mezheplerinin teşekkül ettiği coğrafya, toplumlar ve dönemde önemli bir yere sahip olan ve dünya düşünce ve hukuk tarihindeki etkisi günümüzde de hâlâ devam eden Yunan ve Roma Hukukunda kadın ve evlilik konusu araştırılmıştır. Zira Yunan hukuku ve felsefesi, hem Roma Hukukunun, hem dünya felsefesinin önemli bir kaynağını teşkil etmiştir. Roma hukuku ise, tüm batı hukuk sistemlerindeki nüfuzuyla etkisini hâlâ sürdürmektedir. Çalışmanın bu bölümünde yer alan incelemelerde görüleceği üzere, Yunan ve Roma’daki kadının konumu ve evlilikle ilgili hükümler bize hiç yabancı gelmeyecektir.

Medeniyetler arası etkileşim, hem bilim, hem kültür, hem de hukuk alanında kaçınılmazdır. Mezheplerin doğduğu coğrafya ve zaman diliminde geçerli olan  kültür ve hukuk anlayışları, yaşadıkları toplumların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan âlimlerin düşüncelerini de ister istemez etkilemiştir. Bu etkileşimin gerçekleştiği zaman ve yer hakkında önemli çalışmalar da yapılmıştır, fakat oryantalist akımın anlayışından kurtulamayan bu çalışmaların çoğu, objektif bir referans teşkil etmekten uzaktır. 

Kur’an’ın öngördüğü evrensel normlar, mezhepler hukukunun normları , Yunan ve Roma hukukunun normlarının da zaman zaman  karşılaştırıldığı bu çalışmamın tüm sahfalarında değerlendirdiğim bu hükümleri bu şekilde karşılaştırmamdaki amaç, Kur’an’ın kadın ve evlilik konusunda koymuş olduğu normların tartışılmaz üstünlüğünü göstermekle beraber, mezhepler hukukundaki bazı normların Kur’an’dan çok, Yunan ve Roma hukuku hükümleriyle benzerlik arzettiklerini gözler önüne sererek, İslam hukukuna yaftalanan bazı uygulamaların kaynağının Kur’an değil, İslam düşüncesine nüfuz eden yabancı düşünce sistemlerinin olduğunu ispatlamaktır.

Allah kadınla erkeği eşit yaratmamıştır. Her ikisini de insan olma yönünden, akıl, bilgi, kültür yönünden eşit olsa da, kadın erkekten daha duygusal daha hissidir. Erkek ise daha katı, olaylara daha sert, duygusal yoğunluğu az olan bir açıdan bakar. Bu psikolojik yönden farklılıktır. Biyolojik yönden, erkekte kas daha fazla iken, kadında yağ daha fazladır. Bu durum erkeğin kadından üstün olduğunu göstermez. Kadın daha duygusal, erkek daha az duygusal, kadın daha çok acır, sevgi hayatında daha önemli bir yer kapsar, erkekte ise daha azdır. Erkek daha güçlü kaslıdır, kadın daha az güçlü ve kaslıdır. Her iki cinsin de üstün ve eksik yönleri vardır. Akılda, düşüncede her iki cinsi de eşittir ve birbirlerini geçebilirler. Bu durum erkeğin üstünlüğünü veya kadının zayıflığını göstermez. Aksine bu durum her iki cinsin ayrı yaratılış özelliklerinin doğal sonucudur. Bunu kabul etmeli, yaşam tarzımızı buna göre ayarlamalıyız. İslam, kadın-erkek eşitliğini değil, kadın erkek adaletini savunur. Eşitlik, adalet demek değildir.

Günümüzde kadın konusu ele alınırken düşülen tuzaklarda biri de, kadına erkek eşitliği iddiasıdır. Birbirinden aynı anda farklı olan iki şey, o anda birbiriyle eşit olamaz. Ne kadın erkeğin, ne de erkek kadının eşitidir. Birbiriyle aynı olmayan iki şeyi birbiriyle eşitlemek, elmalarla armutları toplamak gibidir. Kadın ile erkek birbirinin eşiti değil, karşılıklı üstün olan ve olmayan taraflarıyla, toplumda, hayatın bütününde ve ailede vazife, sorumluluk, yetki ve haklar açısından birbirini tamamlayan yanlarıyla, iki parça gibi birbirine geçmelerle bir bütünü meydana getiren iki parçadır. Bu bakımdan, önemli olan, eşitlik değil, her iki cinse de, fizyolojisinin, psikolojik yapısının, aile ve toplum bütünlüğü içindeki işbölümünün gerektirdiği sorumluluğu vermektir. Gerçek eşitlik, meseleye böyle yaklaşmadadır. Diğer tür bir yaklaşım ise eşitlik değil, aynılıktır; bu da, adalet, hele kadına iyilik veya ona değer verme değil, zulümdür.

Dolayısıyla, ne kadının hak ve sorumlulukları bütünüyle erkeğinkinin aynısıdır, ne de, erkeğinki kadınınkinin aynısıdır. Çünkü kadının hakları erkeğinkiler ile aynı olsaydı, bu durumda kadın, erkeğin kopyası olurdu. İslam’da kadının eşsiz ve diğer sistemlerde hiç benzerliği olmayan bir konumu vardır. İslam, din görünümlü bazı batıl inançlarda olduğu gibi, kadını şeytanın ürünü veya kötülüklerin tohumu olarak görmez.

Kur’an-ı Kerim, erkeğe kadının egemen bir efendisi ve kadını da, erkeğin egemenliğine teslim olmaktan başka çaresi bulunmayan zavallı bir varlık olarak da yer vermez. Kadının içinde ruhu olup olmadığı sorusu hiçbir zaman ne İslamda ve ne de Müslümanlar arasında tartışılmış bir mesele değildir. İslam’da kadının eşsiz, yeni ve diğer sistemlerde olmayan bir konumu vardır.

Günümüzün demokratik toplumları bile, bu konuda İslam’dan çok geridir. Bu toplumlarda kadının o kadar imrenilecek bir konumu yoktur. O, hayatını kazanmak için çok sıkı çalışmak zorunda kalmakta ve bazen erkekle aynı işi yaptığı halde, maaşı ondan daha az olabilmektedir. Belli bir özgürlüğe sahip ise de, bu, daha çok arzularını tatmin özgürlüğüdür ki, böyle bir özgürlük, gerçek insan fıtratının, selim aklın, insanlığın değişmez edebi değerlerinin ve herhangi semavi bir dinin kabul edebileceği tarzda bir özgürlük değildir.

Ayrıca kadın, demokratik toplumlarda bugünkü bulunduğu konuma gelebilmek için on yıllarca, hatta asırlarca çaba sarf etmiştir. Öğrenme, çalışma ve kazanma haklarını elde edebilmek için acılı kurbanlar vermek ve en tabii haklarının, hatta gördüğü ve görmesi gereken hürmetin birçoğundan vaz geçmek zorunda kalmıştır. Konumunu ruh sahibi bir insan durumuna getirmek için çok ağır bedel ödemiştir.

Tüm bu pahalı kurbanlara ve acılı çabalara rağmen onun, Müslüman kadının sahip bulunduğu kadınlığa yakışır haklara sahip olduğu söylenemez.

 Sonuç olarak, “İslam, cinsiyetler arasında çatışmayı değil; adalet, merhamet, sevgi, uyum ve tamamlayıcılığı esas almıştır. Buna göre kadın ve erkek arasında mutlak üstünlük iddiası her iki tarafın yaratılış özellikleri ile bağdaşmamaktadır. Üstünlük cinsiyette değil, sahip olunan değerlerde aranmalıdır. İslam, bu konudaki adaletsizliği ortadan kaldırmak için gerekli düzenlemeleri yapmış, kadına hak ettiği konumu ve saygınlığı kazandırmıştır. Tarihi süreçte kadın aleyhine oluşan birtakım olumsuzluklar dinin maksat ve hedefleri dikkate alınarak yeniden değerlendirilmeli, İlahiyat ve İslami İlimler fakültelerinde bu konudaki çalışmalara ağırlık verilmelidir.”

Bu çalışmanın hedefi, toplumun anası olan Kadın’ın Allah’ın kelamı ışığında toplumda hakettiği yere gelmesini sağlamak; Kur’an’ın evlilikle ilgili hükümleri ışığında, bilhassa evlilik hukukunda kadının statüsünü ortaya çıkarıp, bu hükümlerin günümüzde de uygulanabilirliğini ve bağlayıcılığını tespit ettikten sonra, gerçekten İslam’ın kadın konusunda koyduğu eşsiz adil normları farklı bir açıdan incelemek ve bu normların en modern hukuk sisteminden bile daha ideal olduğunu ortaya çıkarıp, günümüz müslüman toplumlarındaki sorunların İslam ve Kur’an’dan değil, tam tersi, bunlardan uzaklaşılıp anlaşılmamasından kaynaklandığını ortaya çıkarmaktır.

Çalışmanın her bir harfinin Rahman’ın kullarına hitabı olan Kur’an gözlüğü ile müşahade edilmesi okuyucularımdan en önemli ricamdır. Çalışma bazında ortaya çıkabilecek her türlü kusur şahsıma aittir. Zira kusursuzluk sadece Allah’a mahsustur!

 Gayret bizden tevfik ise Allah’tandır !

Muhammed Rıdvan SADIKOĞLU

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Hz Havva’dan Günümüze Kadın 1.cilt (Digital)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hoşunuza gidebilir…