Hz Havva’dan Günümüze Kadın 2.cilt (Digital)

 30,00

411 SAYFA KARTON KAPAK 2.CİLT

Elinizdeki bu çalışma BİR FETVA kitabı değildir ve hiçbir konuda hüküm vermek amacıyla ortaya konmamıştır.

Aksine yukarda sözü edilen “geleneksel” İslâm anlayışı ile Rahman’ın kelamını karşılaştırmayı amaçlamakta ve 75 ayette zikredilen AKIL nimetine davet etmektedir. Dolayısıyla eserin her bir harfi Rahman’ın kelamı ile örtüştüğü sürece doğruluğa ulaşır.

Bu kitaptaki her şey, noktasından virgülüne kadar hem dünyada hem ahirette hesabı sorulma ve verilme makamındadır. Esas hesap sorucu olarak ise Allah yeter. O’nun sevgisi ve merhameti sonsuzdur. O’na sığındım, O’na güvendim.

Kusursuzluğun sadece Rahman’a ait olacağı gerçeğinin farkındalığıyla yoğun bir çalışma temposu altında ortaya koyduğum bu çalışmanın beraberinde getirdiği beşerî eksiklik, aksaklık ve yanlışlıklar; affınıza ve anlayışınıza muhtaçtır.

Çalışmamız; mü’min yüreklerde iyilikle, hayırla anılsın. Dinlerini hurafelere boğmuş zihinlere aydınlık ve ışık saçsın. Dinlerinden ümidini kesmiş zihinlerde ise yeniden uyanışa, canlanışa, böyle bir dine mensup olmakla gurur duymaya vesile olsun. İnsanın insana emanet edildiği ve her insanın mutlaka yine insanla imtihan edildiği ilahi gerçeği tüm beyinlerde yankı bulsun.

Adet
Karşılaştır

Açıklama

HZ. HAVVA’DAN GÜNÜMÜZE KADIN 2.CİLT

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

 

8.BASKI ÖNSÖZÜ

 

BOŞANMA

 

ü  İslam Aile Hukukunda Boşanma Yetkisi

 

ü  Talak (Erkeğin Boşanma Hakkı)

 

ü  İddet İçinde Boşanma

 

ü  Şahit Bulundurma

 

ü  İddeti Sayma Görevi

 

ü  Kadının Evden Çıkmaması ve Çıkarılmaması

 

ü  Hududullah = Allah’ın Koyduğu Sınırlar

 

ü  Eşine Dönme Kararı

 

ü  Talakın Sayısı

 

ü  Üç Talakın Konusu

 

ü  Nebimizin Dönemi

 

ü  Sahabe Dönemi

 

ü  Fukuha Dönemi

 

ü  İftida ( Kadının Boşanma Hakkı)

 

ü  Tefviz-i Talak

 

ü  Tefviz-i Talakın Meşruiyeti

 

ü  Konu İle İlgili Farklı Rivayetler

 

ü  Hak  ve Sorumluluk Dengesi

 

ü  Misl

 

ü  Ma’ruf

 

ü  Derece

 

ü  Ayette Üç Ayrı Hüküm ve Olay Olması

 

ü  Hul İle İlgili Hüküm

 

ü  Hul ile İftida Bedelleri

 

ü  İftida Kelimesinin Delaleti

 

ü  Mehir

 

ü  Değerlendirme

 

NİKAHIN DENETLENMESİ

 

ü  Maliki ,Şafii ve Hanbelilerin Delilleri

 

ü  Zahiri Mezhebinin Delilleri

 

ü  Değerlendirme

 

ü  Çok Eşlilik ile İlgili Tartışmalar

 

ü  Ayetin İhtiva Ettiği Hükümler

 

ü  Adalet Şartı ve Bunun Pratikleri İmkanı

 

ü  Çok Eşliliğin Zaruretine Dair Öne Sürülen Gerçekler

 

ü  Sonuç

 

ü  HZ. Peygamberin Çok Evlilik Sebepleri

 

ü  İslam Uğruna Çekilen Sıkıntılara Karşılık Ödüllendirme

 

ü  Kocası Savaşta Şehit Olan Kimsesiz Dul Kadınları Koruma Altına  Alma

 

ü  En Yakın Dostlarının Kzılarıyla Evlenerek Aileyi Onurlandırma

 

ü  Eşlere Ahiret Ödülü

 

ü  İslam’da Cariye Meselesi

 

ü  Hangi Cariyeler ?

 

ü  1.Evlatlık Olarak Baktığımız Çocuklar

 

ü  2. Emrimiz Altında Çalışanlar

 

ü  3.Evlilik Yemini Altındakiler

 

ZİNA KAVRAMI

 

ü  Zina Çok Büyük Bir Günahtır

 

ü  Irzını Kale Gibi Koruyanlar

 

ü  Nişanlıların İlişkisi

 

ü  Zinanın Zararları

 

ü  İslam Dininde Zinaya Karşı Alınan Önlemler

 

ü  Tarihte Zina Kavramı

 

ü  İslamda Zinanın Cezası

 

ü  Erkeklerde Zinayı Önleyici Tedbirler

 

ü  Korunmak İçin Evlenmeye Teşvik

 

ü  Zina İftirası

 

ü  Zinanın Fiilinin Cezası

 

ü  Kadınlarda Cinsel Sapıklık

 

ü  Erkeklerde Cinsel Sapıklık

 

ü  Lut Kıssası Ne Anlatıyor?

 

ü  Büyük Bir Uydurma Recm; Taşlayarak Öldürme

 

ü  Keçi Kuran Ayetini  Yok Mu Etti ?

 

ü  Zina Yapan Maymunlar Nasıl Taşlandı ?

 

ü  Ne Olur Düşünün

 

KURAN-I KERİM’DE  TEVBE KAVRAMI

 

ü  Mağfiret – İstiğfar

 

ü  Manevi Kirlerden Arınma Yolu : Tövbe

 

ü  Tövbenin Önemi

 

ü  Tövbenin Kabülünün Şartları

 

ü  a)Allah Hakkı İle İlgili Günahlar

 

ü  b)Kul Hakkı İle İlgili Günahlar

 

ü  C)Tövbede Mekan Unsuru

 

ü  Nasıl Teslim Olunur ?

 

KURAN-I KERİM IŞIĞINDA DOĞUM KONTROLÜ VE KÜRTAJ

 

·         Kürtaj

 

KADINLARA ÖZEL

 

·         Abdest Ve Hayız

 

ü  Cünüplük , Hayız Hali ve Abdestsizlik

 

ü  Abdestsiz Kuran Okumak

 

ü  1.Kur’an’ın abdestsiz Okunması

 

ü  2.Kur’an’ın Boy Abdesti Olmadan Okunması

 

ü  Hanifi Mezhebi

 

ü  Şafi Mezhebi

 

ü  Maliki Mezhebi

 

ü  Hanbeli Mezhebi

 

ü  Zahiri Mezhebi

 

ü  Diğer Görüşler

 

ABDESTSİZ MESCİDE GİRME

 

ü  Hanifi Mezhebi

 

ü  Şafi Mezhebi

 

ü  Maliki Mezhebi

 

ü  Hanbeli Mezhebi

 

ü  Zahiri Mezhebi

 

ü  Diğer Görüşler

 

ü  Resulullah’dan Bu Yana Mezhep Anlayışı

 

ü  Sonuç

 

KADIN VE MİRAS

 

ü  1.Kuran’ın Kendisi

 

ü  2. Akıl

 

ü  3. Bilim

 

ü  Kadının Miras Hukuku

 

ü  Kadına Yarım Pay Verilmesinin Hikmeti

 

ü  Kadınla Erkeğin Payları Eşit

 

ü  Mirasçı Yalnız Kadın Olursa

 

ü  Kadının Borç  Ve Vasiyet Hakkı

 

ü  Miras Hukukunda İlmihal’in Görüşü

 

ü  Sonuç

 

KADINLARI DÖVME MESELESİ

 

ü  Darabenin Vurmak Olmadığının Delilleri

 

ü  Kadınların Şahitliği

 

ü  Tanıklıkta Genel Kural

 

ü  Kadının Kural Dışı Tanıklığı

 

ü  Kural Dışı Tanıklıkta Bazı Görüşler

 

ü  Gelenekçi Anlayış

 

ü  Bir Kadın Şahit İki Erkek Şahite Eşit

 

ü  Sonuç

 

ÖRTÜNME

 

ü  Kadınlar Erkeklere Çekici Gösterildi

 

ü  İman Sahipleri Namuslarını Korusunlar

 

ü  Süslerini(zinetlerini) Örtsünler

 

ü  Cilbabı Örtünme Şekli

 

ü  Kadına Bakma Yasağı

 

ü  Erkeğe Bakma Yasağı

 

ü  Kadınların Örtünmesi

 

ü  Görünen Zinet

 

ü  Başörtünün Açılabileceği Yerler

 

ü  Örtünmenin Dindeki Yeri

 

ü  İnsanlığın Durumu

 

ü  Kuran-ı Kerim Ne Diyor ?

 

Sonuç

 

 

8.BASKI ÖNSÖZÜ

Hz.Peygamber (s.a.v.) bize Kur’ân’ı tebliğ eden elçi ve öğreten öğretmendir. (Bakara,151, Al-i İmran, 164) Cebrail aleyhisselam da Allah’ın Nebîmiz’e gönderdiği elçi(Hakka, 40, Tekvîr, 19) ve öğretmendir.(Necm,5; Rahman,2) Kur’ân’dan hüküm çıkarma yöntemi olan hikmeti Nebîmiz ondan öğ- rendi ve ashabına öğretti. Bu yüzden Kur’ân ile onun söz ve uygulamaları arasında tam bir bütünlük vardır. Aynı şeyi, önceki nebîler de yapmışlardır.

İlgili âyetlerden ikisi şöyledir:

“Allah Nuh’a ne buyurmuşsa onu, sizin için bu Din’in şeriatı yapmıştır. Sana vahyettiğimiz, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya emrettiğimiz şudur: Bu Din’i ayakta tutun, bu konuda bölünüp parçalanmayın. Senin çağırdığın şey müşriklere ağır gelir. Allah doğru tercihte bulunanı kendi tarafına alır, doğruya yöneleni de kendine yönlendirir.

Bölünüp parçalanma, kendilerine bu ilim geldikten sonra birbirlerine hâ- kimiyet kurma çabalarından sonra oldu. Rabbin, belirli ecellerine kadar onları özgür bırakma sözü vermeseydi gereği yapılırdı. Onlardan sonra Kitaba mirasçı olanlar ise Kitap’tan şüphe duyup tam bir ikileme düşer ler.” (Şûra; 13–14)

Önceki kitaplara yapılanlar, Kur’an’a da yapıldı. Kur’ân yerine kendilerini öne çıkarmaya çalışanlar, Kur’an’dan çözüm üretme yöntemi olan hikmeti unutturunca şu âyet ve benzerleri anlamsızlaştı:

“Bu Kitabı sana, her şeyi açıklasın; bir rehber, bir ikram ve tam teslim olanlara müjde olsun diye parça parça indirdik.” (Nahl, 89)

Her şeyi açıklayan kitaptan nasıl olur da bir çözüm üretilemez! Hikmet unutulunca hocaların elinde Kur’an, yemek pişirmeyi bilmeyen birine teslim edilen yiyeceklerle dolu bir depoya dönüştü. O koca depoda karınlarını doyuracak bir şey bulamadılar. Aç kalmamak için depoyu işten anlayan kötü niyetlilere teslim ettiler. Onlar da yiyecekleri bozarak insanların sağlığıyla oynadılar.

Bizim kötü niyetlilerimiz, Nebîmiz hayatta iken işe girişen ve Müslüman görünerek kendilerini gizleyen Yahudi âlimleri ve işbirlikçileridir. Onlar kimliklerini gizlemeyi başararak ayetleri sağa sola çekip yeni bir din uydu- rabilmişlerdir. Allah Teâlâ, Yahudileri uzun uzun anlattıktan sonra şöyle buyurmuştur:

Şimdi (bu Yahudilerin) size inanıp güvenmelerini mi bekliyorsunuz? İçlerinden birtakımı Allah’ın sözünü (Kur’an’ı) dinler, akıllarına da yatar, sonra onu başka tarafa çekerler. Bunu bile bile yaparlar.

Allah’ın Kitabına inanıp güvenenlerle karşılaşınca “Biz ona güveniriz!” derler. Birbirleriyle baş başa kalınca da: ‘Allah’ın size gösterdiği şeyi (Kur’an’ın doğruluğunu) onlara mı söylüyorsunuz? Rabbinizin (Sahibinizin) katında size karşı delil getirsinler diye mi? Hiç aklınızı çalıştırmaz mısınız?’ derler.

Bilmezler mi ki Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da!

Onların bir kısmı ümmîdir; kitabı değil, onunla ilgili kurguları bilir ve sadece tahmin yürütürler. Fakat elleriyle kitap yazan, sonra onunla geçici bir çıkar sağlamak için ‘Bu Allah katındandır!’ diyenlerin çekeceği var. Hem yazdıklarından dolayı çekecekleri var hem de kazandıklarından do- layı çekecekleri var!” (Bakara; 75-79)

Yahudi münafıklar ve işbirlikçileri, Allah’ın ayetlerinin anlamını bozarlar da Nebîzin sözlerini ve âlimlerimizin kitaplarını bozmazlar mı? Allah bu insanları Nebîmize şöyle tanıtmıştır:

(Münafıkları) gördüğünde kılık kıyafetleri hoşuna gider. Konuştuklarında konuşmalarına kulak verirsin. Oysa duvara dayalı kalas gibidirler. Her gü- rültüyü aleyhlerine sayarlar. Asıl düşman onlardır; onlara karşı dikkatli ol. Allah canlarını alsın, nasıl da yalana sürükleniyorlar! (Münafikûn; 4)

Nebîmizi hayran bıraktıkları gibi bizi de hayran bırakan münafıklar, menfaat çevreleriyle işbirliği yaparak bu dini bozmasalardı iman, küfür ve şirk ile ilgili kavramlarının tahrifi, kader inancı, çocukları evlendirme, kölelik ve cariyelik, kadınların dövülmesi, recm cezası, dinden dönenin öldürülmesi, âlimlerin ve yöneticilerin tanrılaştırılması ve sayılamayacak kadar yanlış, İslam dininin hükmü gibi gösterilebilir miydi?

Elinizdeki bu çalışma BİR FETVA kitabı değildir ve hiçbir konuda hüküm vermek amacıyla ortaya konmamıştır.

Aksine yukarda sözü edilen “geleneksel” İslâm anlayışı ile Rahman’ın kelamını karşılaştırmayı amaçlamakta ve 75 ayette zikredilen AKIL nimetine davet etmektedir. Dolayısıyla eserin her bir harfi Rahman’ın kelamı ile örtüştüğü sürece doğruluğa ulaşır.

Bu kitaptaki her şey, noktasından virgülüne kadar hem dünyada hem ahirette hesabı sorulma ve verilme makamındadır. Esas hesap sorucu olarak ise Allah yeter. O’nun sevgisi ve merhameti sonsuzdur. O’na sığındım, O’na güvendim.

Kusursuzluğun sadece Rahman’a ait olacağı gerçeğinin farkındalığıyla yoğun bir çalışma temposu altında ortaya koyduğum bu çalışmanın beraberinde getirdiği beşerî eksiklik, aksaklık ve yanlışlıklar; affınıza ve anlayışınıza muhtaçtır.

Çalışmamız; mü’min yüreklerde iyilikle, hayırla anılsın. Dinlerini hurafelere boğmuş zihinlere aydınlık ve ışık saçsın. Dinlerinden ümidini kesmiş zihinlerde ise yeniden uyanışa, canlanışa, böyle bir dine mensup olmakla gurur duymaya vesile olsun. İnsanın insana emanet edildiği ve her insanın mutlaka yine insanla imtihan edildiği ilahi gerçeği tüm beyinlerde yankı bulsun.

Gayret bizden, tevfik ise her niyet, hal, iş ve oluşa şahit olan, her türlü noksanlıktan münezzeh Yüceler Yücesi Rabbimizdendir.

Selam, dua ve müebbet muhabbetle.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Hz Havva’dan Günümüze Kadın 2.cilt (Digital)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hoşunuza gidebilir…